KLIK HIER OM ALLE VOORWAARDEN TE LEZEN

PRIVACY

Welkom bij ons privacybeleid! Fijn dat je meer wilt weten over hoe we jouw gegevens veilig bewaren. Dit beleid bevat informatie over hoe we jouw persoonsgegevens behandelen wanneer je onze website bezoekt (ongeacht vanuit welk land) of onze diensten of toepassingen (apps) gebruikt. Tevens zijn hierin jouw privacyrechten beschreven en hoe de wet je beschermt. Als je dus meer informatie zoekt over hoe we de door ons verzamelde persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken en delen, ben je op de goede plek. We beginnen met een aantal praktische, maar extreem belangrijke details voor jouw kennisname!

Wie wij zijn

2TTOYS, ROLJO, HAPPYTOYS, 2TTOYS4KIDS (allen met alle extensies) zijn onderdeel van 2TCOMPANY. 2TCOMPANY bestaat uit meerdere verschillende rechtspersonen. Dit privacybeleid wordt namens alle bedrijven van 2TCOMPANY gepubliceerd. Alle bedrijven van 2TCOMPANY hebben besloten om het Nederlandse bedrijf 2TCOMPANY als onze wereldwijde verwerkingsverantwoordelijke te benoemen (degene die verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de gegevens).  Wanneer we in dit beleid 'wij', 'we', 'ons' of 'onze' gebruiken, bedoelen we 2TCOMPANY.

Contact met ons opnemen

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld ('FG') die verantwoordelijk is voor toezicht over vragen met betrekking tot dit privacybeleid. Neem bij vragen over dit beleid contact op met onze FG via:
2TCOMPANY
Orthen 16
5231 XS DEN BOSCH
Nederland
tav: Data Protection Officer

Of per e-mail: management@2TCOMPANY.COM

Of per telefoon: +31 620653022

Vermeld hierbij jouw naam en, indien je dit weet, het relevante bedrijf van 2TCOMPANY. Als je deze informatie niet weet, is dat geen enkel probleem. We zullen jouw vraag dan behandelen alsof deze rechtstreeks op 2TCOMPANY betrekking heeft.


Jouw rechten als iemand over wie we persoonsgegevens hebben (betrokkene)

Je kunt zelf wijzigingen in jouw accountgegevens aanbrengen door deze in jouw accountinstellingen te bewerken. Als je je wil uitschrijven voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven of marketing-e-mails, kun je dit doen via de koppeling in deze e-mails. Als je opgeslagen cookies wilt verwijderen, kun je ons cookiebeleid lezen hoe je dat kunt doen (meer hierover in het beleid onder 'Cookies').

Op ieder moment dat we jouw persoonsgegevens bezitten of verwerken, heb je de volgende rechten:
1. Het recht op toegang: je hebt het recht om een kopie aan te vragen van de gegevens die we over jou hebben.
2. Het recht op rectificatie: je hebt het recht om gegevens die we over hebben die onjuist of onvolledig zijn, te corrigeren.
3. Het recht op vergetelheid: in bepaalde gevallen kun je ons vragen om de gegevens die we over jou hebben, uit onze registraties te wissen. Indien we wettelijk verplicht zijn de gegevens te bewaren of indien verwijdering onmogelijk of onevenredig is, verwijderen we jouw gegevens niet, maar bewaren we deze slechts voor zolang wij deze nodig hebben en passen we tijdsbeperkingen op ons gegevenssystemen toe.
4. Het recht op beperking van verwerking: je hebt onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van jouw gegevens te beperken.
5. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: je hebt het recht om de gegevens die we over jou hebben, door ons te laten overdragen naar een andere organisatie. Echter, we doen dat niet zomaar en nooit met een commercieel doel, we verkopen jouw gegevens nooit. Dit recht is puur van toepassing als wij vanuit regelgeving, wettelijke bepalingen of rechtswege gegevens moeten overdragen.
6. Het recht op bezwaar: je hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerkingen, zoals direct marketing.
7. Het recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering: je hebt tevens het recht om te eisen dat beslissingen over jou niet door een computer worden genomen (dit recht omvat bijvoorbeeld dat we geen algemene marketing uitvoeren op basis van jouw leeftijd, ras of geslacht).
8. Het recht op rechterlijke toetsing: als we jouw verzoeken uit hoofde van jouw recht op toegang weigeren, geven we uiteraard uitleg waarom jouw verzoek wordt geweigerd. Je hebt het recht een klacht in te dienen.

Nog iets waar je rekening mee dient te houden voordat je contact met ons opneemt. Onze sites en apps kunnen koppelingen naar andere sites bevatten die wij niet zelf bezitten of beheren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan platforms of diensten van sociale media (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot Facebook, Instagram, Youtube, TikTok). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites. Als je vragen over dergelijke sites hebt, dien je dus rechtstreeks met de betreffende site contact op te nemen. We raden je sterk aan het privacybeleid van de andere sites door te lezen, omdat ze jouw persoonsgegevens eenvoudig kunnen verzamelen, bewaren, gebruiken en delen.


Klachten over ons gedrag

Je hebt het recht om een klacht in te dienen als je van mening bent dat 2TCOMPANY zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot jouw gegevens niet naleeft. We hebben een functionaris voor gegevensbescherming binnen 2TCOMPANY aangesteld, die uw klachten uiterst serieus neemt. Je kunt contact opnemen met onze wereldwijde functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres management@2TCOMPANY.COM. We sturen binnen 5 dagen een bevestiging en doen ons best om jouw kwestie binnen 1 maand te behandelen. Als de kwestie lastig is of veel werk oplevert, kan het langer duren. We houden je dan op de hoogte. je hebt altijd tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten, maar omdat we privacykwesties uiterst serieus nemen, stellen we het op prijs als je eerst contact met ons opneemt. De autoriteit die het recht heeft ons te controleren, is de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een klacht indienen over:
1. hoe jouw persoonsgegevens zijn verwerkt;
2. hoe jouw verzoek om toegang tot gegevens is behandeld;
3. hoe jouw klacht is behandeld;
4. en je kunt beroep aantekenen tegen elke beslissing die na een klacht is genomen.

Onze regels inzake gegevensverzameling

Jouw privacy ligt ons na aan het hart; we vragen daarom alleen maar naar de gegevens die we nodig hebben om een goede service aan je te kunnen leveren. Telkens wanneer we gegevens over klanten verzamelen, volgen we onderstaande regels:
• We vragen om toestemming om de gegevens te verzamelen.
• We gebruiken de gegevens uitsluitend voor de overeengekomen reden en voor zolang deze nodig zijn.
• We voldoen ten minste aan de lokale gegevensbeschermingswetten van het land waarin we je een dienst leveren via onze website of onze apps.
• We bewaren gegevens die we volgens onze wettelijke verplichting in ons register moeten hebben.
• We leggen uit waarom we de gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken (tenzij we een rechtmatige reden hebben dit niet te doen).
• We controleren het privacybeleid en werken het op regelmatige basis bij (we kunnen de gegevens tevens controleren met andere databases om ons ervan te vergewissen dat ze juist zijn).
• We delen jouw gegevens niet met anderen, tenzij we een wettelijke of rechtmatige reden hiervoor hebben of tenzij we jouw toestemming hebben of de toestemming van jouw ouders als je jonger dan 16 jaar bent.


Gegevensverzameling via onze onlinekanalen

We verzamelen persoonsgegevens en anonieme gegevens van jou wanneer je een van de websites van 2TCOMPANY bezoekt of wanneer je een van onze apps gebruikt. Wanneer je onze onlinekanalen bezoekt, kun je controleren of we gegevens verzamelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de site. We kunnen ook gegevens van derde partijen ontvangen wanneer je onze pagina op sites of kanalen van sociale media bezoekt (zoals Facebook, Twitter, YouTube, Wordpress, Instagram en LinkedIn).
Soorten persoonsgegevens die we verzamelen. Bij jouw bezoek aan een van deze onlinekanalen kunnen we de volgende gegevens verzamelen:
• Registratiegegevens die we gebruiken voor het verzenden van jouw bestelling (zoals jouw naam, adres, land, telefoon nummer en e-mailadres).
• Betaal- of transactiegegevens die we gebruiken wanneer je producten aanschaft of onlinediensten gebruikt (zoals postadres, telefoonnummer of creditcardnummer).
• Locatiegegevens die jouw IP-adres dat we gebruiken voor het weergeven van relevante inhoud aan jou, bijvoorbeeld items die op jouw locatie niet te bestellen zijn en automatische aanpassing van onze site naar jouw taal.
• Gegevens die je openbaar hebt gemaakt op onze fora.
• Gegevens die je naar een persoon of groep hebt gestuurd door middel van onze berichten-, chat- of postdienst.
• Gegevens die je verstrekt wanneer je onze eigen onlinekanalen of kanalen van derden (zoals sociale netwerken) gebruikt.


Waarom we jouw persoonsgegeven moeten verwerken

In juridische termen wordt met 'de manier waarop we gegevens verwerken' uitgelegd hoe we de gegevens die we ontvangen van klanten, verzamelen, opslaan, gebruiken, delen en verwijderen. Wanneer je jouw persoonsgegevens op onze onlinekanalen met ons deelt, verwerken we jouw gegevens zoals in dit privacybeleid is beschreven. Aangezien we een wereldwijd bedrijf zijn dat speelgoed rechtstreeks aan klanten verkoopt en veel verschillende ervaringen aan onze fans aanbiedt, moeten we jouw persoonsgegevens verwerken zodat:
• klanten producten in onze online 2TCOMPANY winkel kunnen kopen en op een locatie naar keuze kunnen laten bezorgen.
• klanten zich kunnen registreren voor alle accounts en diensten die ze willen gebruiken.
• klanten de online en offline 2TCOMPANY ervaringen kunnen gebruiken die we voor hen hebben gemaakt.
• klanten gegevens kunnen delen via onze openbare fora.
• we klanten de informatie kunnen sturen waarom zij hebben gevraagd of hun vragen kunnen beantwoorden.
• we klanten kunnen vragen om ons feedback te geven door middel van vragenlijsten en enquêtes.
• we onze klanten relevante marketingberichten over onze producten kunnen tonen.

Houd er altijd rekening mee dat als je een 2TCOMPANY dienst via een kanaal van een derde gebruikt, zoals sociale media of een 2TCOMPANY app, jouw persoonsgegevens tevens door die derde partij kunnen worden verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacypraktijken. We kunnen bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor sommige diensten en producten gebruikmaken van geautomatiseerde besluitvorming. Een voorbeeld hiervan zijn onze inspanningen voor fraudepreventie en -detectie op de websites van 2TCOMPANY. Als je hier niet tevreden mee bent, kun je ons verzoeken de nauwkeurigheid van een geautomatiseerde beslissing door een mens te laten beoordelen.


Hoe we persoonsgegevens verwerken.

Wanneer je onze onlinekanalen bezoekt of de sites of platforms van derden gebruikt, gebruiken we technologieën zoals cookies, flashcookies, pixels en webbakens om uw persoonsgegevens te verwerken.
Lees ons cookiebeleid voor meer informatie, waaronder informatie over het verwijderen van cookies die op uw apparaat zijn opgeslagen en het voorkomen van opslag van nieuwe cookies. Let op: als u een functionaliteit voor de preventie van cookies op uw apparaat inschakelt, werken sommige van onze diensten en functionaliteiten op de site niet meer. We verzamelen ook gegevens van andere vertrouwde bronnen, zodat we deze kunnen toevoegen aan de persoonsgegevens die we zelf hebben verzameld of deze gegevens kunnen bijwerken. Uitwisseling van gegevens met vertrouwde dochtermaatschappijen (andere 2T-COMPANY-bedrijven). Onze dochtermaatschappijen (de andere bedrijven in de 2TCOMPANY) hebben mogelijk soms toegang tot uw gegevens nodig om namens ons diensten aan u te kunnen leveren. Omdat 2TCOMPANY uw privacy hoog in het vaandel heeft staan, hebben we de beslissing genomen om overal ter wereld dezelfde maatregelen voor privacybescherming te implementeren, zodat u zich veilig kunt voelen ongeacht welk bedrijf van 2TCOMPANY uw gegevens gebruikt.  Wettelijk gezien fungeren andere bedrijven van 2TCOMPANY als 'gegevensverwerkers' en zijn deze bedrijven onderhevig aan de gegevensbeschermingswetten. Ze hebben uw persoonsgegevens nodig, zodat ze:
• de door u aangevraagde producten en diensten kunnen leveren;
• met u kunnen communiceren over uw account of transacties;
• u informatie over onze sites, apps en beleidsstukken kunnen sturen;
• u de nieuwsbrieven kunnen toezenden waarvoor u zich hebt ingeschreven (u kunt u op ieder moment uitschrijven);
• gegevens kunnen verwerken indien de dochtermaatschappij contractueel verplicht is deze namens ons te verwerken, zoals het uitvoeren van een door u gedane aankoop;
• activiteiten die in strijd zijn met onze beleidsstukken of de wet kunnen vaststellen, beoordelen en stopzetten.


Uitwisseling van gegevens via openbare fora en chatprogramma's.

Omdat onze openbare fora en chatdiensten door iedereen kunnen worden gelezen, zijn alle persoonsgegevens die u via deze diensten deelt voor iedereen zichtbaar. Als u wilt dat we een van uw persoonsgegevens van openbare delen van de website verwijderen, stuur dan een e-mail naar onze klantenservice. Als we uw persoonsgegevens om wat voor reden dan ook niet kunnen verwijderen, laten we u weten waarom dit is. Als u jonger dan 16 jaar bent, hebt u toestemming van een ouder of voogd nodig om onze openbare fora of chatprogramma's te mogen gebruiken.

Uitwisseling van gegevens via (functies en) widgets van sociale media.

Een deel van onze website kan koppelingen naar sociale media bevatten, zoals de knop 'Vind ik leuk' van Facebook en widgets zoals de knop 'Delen' en interactieve miniprogramma's. Als u op een van deze koppelingen klikt, kan uw IP-adres en de pagina die u op dat moment bezocht, door de functie worden verzameld. Deze functies kunnen ook cookies bevatten voor een optimale werking van de functie. De functies en widgets van sociale media worden gehost door derde partijen of kunnen rechtstreeks op onze website zijn gehost. Wanneer u deze functies en widgets gebruikt, worden uw persoonsgegevens door die derde partij verwerkt in overeenstemming met zijn privacybeleid.

Uitwisseling van gegevens met andere bedrijven.

Klik hier voor een lijst met categorieën van vertrouwde derden waarmee wij uw gegevens kunnen delen.
We delen uw persoonsgegevens niet buiten 2TCOMPANY, behalve:
• wanneer we de gebruiksvoorwaarden of de beleidsstukken waar klanten op eigen beweging akkoord mee gaan, moeten afdwingen;
• wanneer we de veiligheid, beveiliging, rechten en eigendommen van onze klanten of onze externe partners moeten beschermen;
• wanneer we juridische procedures moeten naleven of als de bekendmaking van de gegevens wettelijk verplicht is;
• wanneer we andere bedrijven, zoals aanbieders van koeriers, transport en opslagmogelijkheden, betaalproviders, aanbieders van IT-platforms, fraudedetectie- en fraudepreventie-aanbieders, aanbieders van enquêtes, aanbieders van productcatalogi en aanbieders van klantenservice, vragen om diensten te leveren namens ons.

We hebben overeenkomsten met deze bedrijven om te garanderen dat zij uw persoonsgegevens alleen voor de overeengekomen diensten en de naleving van wettelijke vereisten gebruiken;
• wanneer we uw gegevens opslaan met behulp van een beveiligde opslagdienst/-voorziening in de cloud. We hebben overeenkomsten met deze bedrijven om te garanderen dat zij uw persoonsgegevens alleen voor de overeengekomen diensten en de naleving van wettelijke vereisten gebruiken;
• als een fusie, overname of verkoop van activa ooit een uitwisseling van gegevens met een derde partij inhoudt. In dat geval sturen we u een e-mail en plaatsen we een bericht op onze website met informatie over de verandering van eigenaar, hoe uw gegevens zullen worden gebruikt en welke mogelijkheden u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens;
• wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens met derden te delen, zodat zij u marketingberichten en aanbiedingen met betrekking tot onze producten kunnen sturen (zoals op u afgestemde advertenties via een platform van sociale media). U kunt zich van dergelijke marketingactiviteiten afmelden door uw cookie-instellingen op uw apparaat te wijzigen. In sommige gevallen moet u mogelijk ook contact opnemen met de betreffende derde partij (in het geval van sociale media kunt u uw privacy-instellingen aanpassen en om verwijdering van de via de website van de derde verzamelde gegevens verzoeken);
• wanneer u ons hebt gevraagd uw persoonsgegevens met sites van derden of platforms zoals sociale netwerken te delen. Zodra uw gegevens zijn gedeeld, worden uw persoonsgegevens door de betreffende derde partij verwerkt in overeenstemming met zijn privacypraktijken.
 
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zolang uw account actief is of zolang bewaring nodig is om een dienst te kunnen leveren. We hebben een zogenoemd retentiebeleid voor elk van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken.
Als u uw account wilt sluiten of als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen, bewaren we alleen de gegevens die wij nodig hebben voor juridische redenen, voor het beslechten van geschillen of voor het afdwingen van onze overeenkomsten. 

Ons cookiebeleid

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die uw browser opslaat op uw computer of apparaat. Een cookie bevat zelf geen gegevens en verzamelt deze ook niet. Wanneer de cookie bijvoorbeeld door een server wordt gelezen via een webbrowser, kan de website in een meer gebruikersvriendelijke vorm worden weergegeven, bijvoorbeeld door het onthouden van eerdere aankopen of accountgegevens.
Net als op de meeste websites worden er bepaalde gegevens verzameld op onze onlinekanalen en onze apps (zoals gegevens over het IP-adres, browsers, internetproviders, verwijzende pagina's, laatst weergegeven pagina's, besturingssystemen, datumstempels, tijdstempels en gegevens over de clickstream). Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevens die we over u verzamelen, tenzij u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Zowel wij als onze externe partners voor traceertechnieken maken gebruik van browseropslag, app-opslag, cookies, pixels, bakens, scripts en tags om trends te analyseren, de site te beheren, bewegingen van gebruikers over de website bij te houden en demografische gegevens over onze algemene gebruikersgroep te verzamelen. We kunnen rapporten over deze onderwerpen van onze externe partners voor traceertechnieken ontvangen op een individuele basis en samengevoegde basis. Lees voor meer informatie over cookies ons volledige cookiebeleid

Onlineveiligheid voor kinderen.

We hechten veel waarde aan de onlineveiligheid van kinderen en we hebben extra privacyprocedures ingestelde om er zeker van te zijn dat onze jongere fans veilig blijven wanneer ze onze onlinekanalen gebruiken. Sommige functies bevatten zelfs een leeftijdsbegrenzing, zodat kinderen deze functies niet per ongeluk kunnen gebruiken. We hebben ook redelijke voorzorgsmaatregelen ingesteld om er zeker van te zijn dat we de persoonsgegevens van kinderen die deze functies mogelijk zonder de nodige ouderlijke toestemming gebruiken, niet bewust verzamelen, bewaren, gebruiken of verwerken.
We hebben ons aangesloten bij een programma voor de digitale veiligheid van kinderen, waardoor ons bedrijf jaarlijks wordt gecontroleerd om na te gaan of we de regels inzake de online interactie met kinderen hebben opgevolgd. We leven ook alle relevante wetten voor kinderen tussen de 13 en 18 jaar na en wanneer het persoonsgegevens betreft, beschouwen we iedereen onder de 16 jaar als een kind.
Neem bij vragen over ons privacybeleid of enige zorgen hierover contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via management@2TCOMPANY.COM

Wanneer we persoonsgegevens van kinderen verwerken, treffen we extra maatregelen om hun privacy te beschermen, waaronder:
• ouders vertellen welke persoonsgegevens we van hun kind verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken en uitleggen of we deze gegevens delen;
• de wettelijke vereisten naleven door ouderlijke toestemming te vragen voor de verzameling, het gebruik en de verwerking van de gegevens van een kind en door toestemming te vragen om hun kind informatie over onze producten en diensten toe te sturen;
• beperken hoe we persoonsgegevens van kinderen verzamelen, bewaren, gebruiken en verwerken, zodat alleen die gegevens worden verzameld die redelijkerwijs nodig zijn voor de deelname van het kind aan een onlineactiviteit;
• ouders toegang geven of de mogelijkheid geven om toegang te verzoeken tot de persoonsgegevens die we van hun kind hebben verzameld. Ouders kunnen tevens verzoeken om wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van hun kind.


Verzameling en gebruik van gegevens van kinderen

Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn bedoeld voor gezinnen en gebruikers van alle leeftijden; andere delen zijn voornamelijk bedoeld voor gebruik door kinderen. Telkens wanneer we persoonsgegevens van een kind verzamelen, bewaren we deze gegevens alleen zolang nodig is om een dienst te kunnen leveren of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.
Hoewel kinderen er zelf voor kunnen kiezen gegevens over zichzelf aan ons te verstrekken, zijn er functies op onze websites die zonder deze gegevens niet werken. Indien er persoonsgegevens nodig zijn voor een goede werking van de functie, vragen we alleen naar de gegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor deelname aan de activiteit. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van momenten waarop we gegevens van kinderen verzamelen:
• Wanneer kinderen zich online registreren
Kinderen kunnen zich op onze websites registreren voor toegang tot een breed scala aan diensten, waaronder inhoud, games en wedstrijden. Tijdens de registratie kunnen we een kind vragen de naam van zijn ouder(s) of voogd(en), zijn e-mailadres, voornaam, geslacht, geboortedatum, gebruikersnaam en wachtwoord te verstrekken. We gebruiken deze gegevens voor beveiligings- en meldingsredenen. We raden kinderen ten sterkste aan een gebruikersnaam te bedenken die geen persoonsgegevens bevat. 
• Wanneer kinderen inhoud delen die ze zelf hebben gemaakt
Via sommige delen van onze websites kunnen kinderen zelf inhoud maken of gebruiken. Aangezien voor slechts enkele van deze functies persoonsgegevens van het kind nodig zijn, is toestemming van een ouder of voogd niet voor alle activiteiten vereist. Indien het een kind mogelijk is toegestaan in een activiteit persoonsgegevens te verstrekken, beoordelen we de inhoud zelf en zorgen we ervoor dat de persoonsgegevens worden verwijderd of vragen we een ouder of voogd om toestemming om de gegevens te verzamelen. Soorten persoonsgegevens die kinderen in het verleden met ons hebben gedeeld, zijn onder andere verhalen, tekstvelden, tekeningen waarbij het mogelijk is informatie als tekst of uit de vrije hand in te geven, foto's van uw kind, geluidsfragmenten, filmbestanden en enige andere soort inhoud waarin de identiteit van het kind duidelijk is. Indien wij, naast het verzamelen van inhoud die persoonsgegevens bevat, ook van plan zijn de inhoud openbaar te maken of met een derde voor zijn eigen gebruik te delen, vragen we de ouder of voogd voor 'verifieerbare ouderlijke toestemming' (ouderlijke toestemming van een hoger niveau).
• Wanneer kinderen meedoen aan wedstrijden en sweepstakes
Als een kind mee wil doen aan een wedstrijd, vragen we naar de persoonsgegevens die wij voor deelname van een kind nodig hebben. We vragen meestal alleen naar de voornaam van het kind (voor onderscheid tussen kinderen van hetzelfde gezin) en het e-mailadres van een ouder of voogd (voor naleving van de wettelijke vereisten om de verantwoordelijke volwassene van de deelname op de hoogte te stellen). We nemen alleen contact op met de ouder als het kind de winnaar is van de wedstrijd of sweepstake om erachter te komen waar wij de prijs naartoe kunnen sturen. Als een kind inhoud moet maken om aan een wedstrijd te mogen deelnemen, vragen wij mogelijk vooraf om ouderlijke toestemming per e-mail om te garanderen dat we ons houden aan de privacy-eisen inzake inhoud die kinderen zelf hebben gemaakt (zie de bovenstaande informatie over kinderen die zelf inhoud maken). Zonder toestemming kunnen kinderen niet deelnemen aan onze wedstrijden.
• Wanneer kinderen e-mails van ons ontvangen
We kunnen naar de contactgegevens van het kind vragen (waaronder zijn e-mailadres), zodat we op een vraag kunnen reageren die het ons heeft gesteld. Om aan wettelijke vereisten in de hele wereld te voldoen, verwijderen we alle gegevens die we over het kind hebben zodra onze reactie is verzonden. Als we een tweede keer in contact moeten komen met het kind, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te beantwoorden, vragen wij zijn ouders of voogd om een e-mailadres. We bewaren de onlinecontactgegevens van het kind dan alleen maar gedurende de tijd die het ons kost zijn verzoek in te willigen en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden. Indien we ooit de onlinecontactgegevens van een kind nodig hebben voor voortdurende communicatie, vragen we zo snel mogelijk naar het e-mailadres van een ouder of voogd, zodat we de volwassene op de hoogte kunnen blijven houden van de gegevens die we verzamelen en zodat de ouder of voogd de mogelijkheid kan worden geboden om te verzoeken om de gegevensverzameling stop te zetten. Ouders en voogden kunnen zich op ieder moment uitschrijven van alle communicaties die we met hun kind hebben door de uitschrijfinstructies in elke communicatie op te volgen (als er meer dan een soort communicatie is, moet de volwassene zich mogelijk van elke communicatiesoort afzonderlijk uitschrijven). Hij of zij kan ook contact opnemen met management@2TCOMPANY.COM
• Wanneer kinderen pushmeldingen in apps ontvangen
Veel apps sturen 'pushmeldingen' naar de mobiele telefoons of apparaten van gebruikers om hen te informeren over updates (soms zelfs wanneer de app niet wordt gebruikt). Sommige van onze apps zijn ontwikkeld voor gebruik door kinderen. We vragen kinderen het e-mailadres van hun ouder(s) of voogd op te geven, zodat we de volwassene over het verzoek van zijn of haar kind kunnen inlichten voordat we pushmeldingen vanuit onze apps naar kinderen versturen. We koppelen de apparaatidentificator zonder ouderlijke toestemming niet aan enige persoonsgegevens. Als u wilt dat uw kind geen pushmeldingen van een van onze apps meer ontvangt, wijzig dan de instellingen op het apparaat dat uw kind gebruikt. Dit kunt u op ieder moment doen.
• Wanneer we locatiegegevens verzamelen
Sommige delen van onze websites, kanalen en apps zijn ontwikkeld voor kinderen. We vragen via e-mail toestemming van een ouder of voogd voordat we informatie over de straatnaam, het adres of de coördinaten van een kind verzamelen. Dit doen we omdat we dankzij dergelijke gegevens een specifiek kind kunnen identificeren. In tegenstelling hiertoe is ouderlijke toestemming niet verplicht om gegevens over de stad, het land of de regio van het kind te mogen verzamelen zolang deze niet rechtstreeks aan het specifieke kind zijn gekoppeld.  Dat komt omdat we een specifiek kind niet kunnen identificeren aan de hand van dergelijke algemene gegevens. Als u wilt dat wij dit soort locatiegegevens niet meer verzamelen, wijzig dan de instellingen op het apparaat dat uw kind gebruikt. Dit kunt u op ieder moment doen.
• Wanneer we 'permanente identificatoren' verzamelen
We verzamelen automatisch bepaalde soorten gegevens (zoals gegevens over het IP-adres, identificator van mobiele apparaat, browsers, internetproviders, verwijzende pagina's, laatst weergegeven pagina's, bezoekersfrequentie, besturingssystemen, datumstempels, tijdstempels en gegevens over de clickstream), zodat we bezoekers van onze onlinekanalen een relevantere en persoonlijkere online-ervaring kunnen aanbieden. We verzamelen deze gegevens met behulp van technologieën zoals cookies, pixels, flashcookies, webbakens en andere unieke identificatoren (die in het gedeelte 'Ons cookiebeleid' in dit privacybeleid zijn gedefinieerd). We kunnen deze gegevens zelf verzamelen of een derde partij vragen de gegevens namens ons te verwerken. We gebruiken deze gegevens om kinderen toegang te bieden tot onlinefuncties en -activiteiten, om onze onlinekanalen te verbeteren, om de prestaties van ons onlinekanaal te analyseren en om anonieme rapporten op te stellen. Als we ooit eens de gegevens van kinderen voor enige andere reden willen verzamelen, nemen we vooraf contact op met de ouder of voogd van het kind. In ons cookiebeleid vindt u een lijst met externe beheerders die 'permanente identificatoren' op onze sites en apps verzamelen.


Wat doen we als we per ongeluk gegevens van kinderen verzamelen?

Als we ontdekken dat we per ongeluk gegevens van een kind hebben verzameld op een wijze die niet strookt met de vereisten van de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), verwijderen we deze gegevens onmiddellijk.


Verzoek om ouderlijke toestemming

Verzoek om toestemming van laag niveau per e-mail
Als we de persoonsgegevens van een kind moeten verzamelen, vragen we om ouderlijke toestemming conform de wettelijke vereisten van COPPA. We sturen de ouder of voogd van het kind een e-mail met uitleg over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gegevens gaan gebruiken, en vragen de ouder of voogd om zijn of haar toestemming te geven of weigeren. Als we binnen een redelijk tijdsbestek geen ouderlijke toestemming hebben gekregen, verwijderen we alle gegevens die we van het kind hebben verzameld, met inbegrip van de contactgegevens van de volwassene waar we om hebben gevraagd om toestemming te kunnen vragen. 


Verzoek om 'verifieerbare toestemming' van hoog niveau

Als we de persoonsgegevens van een kind openbaar willen maken of met een derde partij willen delen, streven we naar ouderlijke toestemming van een hoger niveau dan het hierboven beschreven verzoek per e-mail. We kunnen om verificatie vragen via de creditcard of een andere betaalmethode (hierbij wordt er een symbolisch bedrag in rekening gebracht), via de telefoon, een videochat met een opgeleide klantendienstmedewerker of een ondertekend toestemmingsformulier dat per e-mail, e-mailbijlage of fax aan ons dient te worden geretourneerd. We kunnen de ouder of voogd een pincode of wachtwoord geven die hij of zij bij toekomstige communicaties kan gebruiken om zijn of haar identiteit te bevestigen.
Wat gebeurt er als er geen contact met een ouder of voogd is opgenomen voor toestemming?
Als een kind van 16 jaar of jonger zich toegang verschaft tot een onlinekanaal dat ontworpen is voor kinderen en dat een leeftijdsbegrenzing heeft, sturen we een e-mail naar de ouder of voogd van het kind voordat we persoonsgegevens over het kind verzamelen. Als u vermoedt dat uw kind deelneemt aan een onlineactiviteit waarmee zijn persoonsgegevens worden verzameld en u of een andere ouder/voogd geen e-mail met informatie hierover of met een verzoek om uw toestemming heeft ontvangen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via management@2TCOMPANY.COM. We gebruiken e-mailadressen die voor ouderlijke toestemming zijn verstrekt niet voor andere doeleinden, behalve als de volwassene zich nadrukkelijk heeft ingeschreven voor marketing-e-mails of heeft deelgenomen aan een activiteit waardoor e-mailcontact is toegestaan.


Ouderlijke keuzes en beheermogelijkheden

Ouders en voogden kunnen op ieder willekeurig moment weigeren ons toe te staan aanvullende persoonsgegevens van hun kind te gebruiken of verzamelen. Ouders en voogden kunnen ons verzoeken om de persoonsgegevens die we in verband met het account van hun kind hebben verzameld, uit ons register te verwijderen. Aangezien er voor sommige diensten persoonsgegevens zijn vereist, kan de verwijdering van de gegevens van het kind ertoe leiden dat een account, lidmaatschap of dienst in de toekomst niet meer mogelijk is voor het kind. Als u liever contact met ons opneemt, vermeld dan de gebruikersnaam van uw kind samen met uw eigen telefoonnummer en e-mailadres. We moeten uw identiteit als ouder of voogd van het kind bevestigen voordat we u toegang tot de persoonsgegevens van het kind kunnen geven. We zullen binnen een redelijk tijdsbestek op uw verzoek reageren.
Als we essentiële wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonsgegevens gebruiken die van een kind onder de 16 jaar zijn verzameld, stellen we zijn ouder of voogd per e-mail hiervan op de hoogte en vragen we hem of haar om 'verifieerbare ouderlijke toestemming' voor de nieuwe gebruiken van de persoonsgegevens van het kind.


Uitwisseling van gegevens waarvoor we toestemming hebben.

Als we ouderlijke toestemming van hoog niveau hebben gekregen voor het openbaar maken van de persoonsgegevens van een kind, kunnen we de persoonsgegevens tevens met onze dienstverleners of wettelijke autoriteiten delen. We kunnen gegevens delen met onze dienstverleners, zoals bedrijven voor softwareoplossingen, online beveiligingspartners en klantenserviceteams. Conform onze overeenkomsten met deze bedrijven mogen zij de persoonsgegevens alleen voor het overeengekomen doeleinde gebruiken. We kunnen persoonsgegevens delen om juridische processen na te leven of als de bekendmaking van de gegevens wettelijk verplicht is. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen we persoonsgegevens van kinderen ook delen:
• om een verzoek van een wetshandhavingsinstantie of een openbare instantie (waaronder scholen en voorzieningen voor kinderen) in te willigen of om aansprakelijkheid te voorkomen;
• om een mededeling te doen waardoor we naar onze mening kunnen voorkomen dat er een strafbaar feit wordt gepleegd;
• om een onderzoek met betrekking tot de openbare veiligheid te bevorderen;
• om de veiligheid te beschermen van een kind dat onze onlinekanalen gebruikt;
• om de technologie van onze dienstverleners of de beveiliging van onze onlinekanalen zelf te beschermen.

Ouders hebben het recht in te stemmen met de verzameling, het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens van hun kind zonder dat zij met de bekendmaking van deze gegevens aan derde partijen moeten instemmen. We delen gegevens niet met derden, behalve zoals hierboven beschreven.
Onze medewerkers. Of u nu een bestaande medewerker bent of naar een baan bij ons solliciteert, we verwerken specifieke gegevens die relevant zijn voor uw dienstverband en sollicitatie. De beginselen in dit privacybeleid zijn tevens van toepassing op uw dienstverband en sollicitatie.
2TCOMPANY-partners. We definiëren 2TCOMPANY partners als andere bedrijven die zakendoen met 2TCOMPANY. We verwerken gegevens over onze 2TCOMPANY partnerbedrijven voor samenwerkings- en evaluatiedoeleinden.


Gegevensbeveiliging en -integriteit.

De veiligheid, integriteit en vertrouwelijkheid van klantengegevens is van essentieel belang voor ons. We gebruiken technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens tegen ongeoorloofd(e) toegang, bekendmaking, gebruik en bewerking te beschermen. Alle doorgiften naar het buitenland die persoonsgegevens bevatten, vinden plaats met behulp van een versleutelingstechnologie. Creditcardgegevens worden behandeld door goedgekeurde dienstverleners die aan de normen van de betaalkaartenbranche voldoen en passende veiligheidsmaatregelen hebben geïmplementeerd.
Hoewel we onze beveiligingsprocedures regelmatig controleren en nieuwe technologieën en methoden evalueren om onze onlinekanalen veiliger te maken, bestaan er geen beveiligingsmaatregelen die volkomen perfect of onfeilbaar zijn. Onze klanten, medewerkers en partners spelen ook een grote rol bij het beschermen van informatie. We moedigen klanten aan een wachtwoord te kiezen dat anderen niet snel zullen raden en om hun wachtwoord geheim te houden. Mocht u enige onvolkomenheden of problemen in onze beveiliging opmerken, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met management@2TCOMPANY.COM. Mochten we een inbreuk op persoonsgegevens ondervinden waarbij het gevaar bestaat dat gegevens van klanten worden misbruikt, dan nemen we in overeenstemming met de wettelijke eisen contact op de betreffende klanten. Indien nodig nemen we dan ook contact op met de autoriteiten voor gegevensbescherming.


Wereldwijde gegevensdoorgifte, -opslag en -verwerking.

Aangezien we een wereldwijd bedrijf zijn, kunnen we uw persoonsgegeven doorgeven aan afzonderlijke dochtermaatschappijen van 2TCOMPANY of derde partijen in locaties over de hele wereld voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn beschreven. Telkens wanneer uw persoonsgegevens door ons of door bedrijven die dergelijke diensten namens ons uitvoeren worden doorgegeven, opgeslagen of verwerkt, treffen we redelijke maatregelen om de privacy van uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast nemen we onze bindende bedrijfsvoorschriften in acht wanneer wij persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken, wanneer deze voorschriften van kracht gaan.


De bindende bedrijfsvoorschriften bieden de beste veiligheid voor u wat betreft de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.

Bindende bedrijfsvoorschriften en lokale wettelijke eisen.

We willen ervoor zorgen dat we overal ter wereld waar wij uw persoonsgegevens verzamelen, bewaren, gebruiken of delen ten minste gebruikmaken van de normen voor gegevensprivacy en gegevensbescherming conform de Europese Algemene verordening gegevensbescherming ('AVG'). Indien uw lokale voorschriften meer van ons vereisen, passen wij onze praktijken aan zodat uw gegevens veilig zijn bij ons, in welk land u zich ook bevindt! Om ons aan die belofte te houden, hebben we bindende bedrijfsvoorschriften geïmplementeerd die in juni 2016 van kracht zijn gegaan. Deze voorschriften zijn door Europese gegevensautoriteiten in de hele Europese Unie (EU) vastgesteld en vormen enkele van de hoogste normen ter wereld wat betreft het verzamelen, bewaren, gebruiken en delen van gegevens.
Kennisgeving aan inwoners van Californië: Als u een inwoner van Californië bent, mag u conform de California Civil Code artikel 1798.83 informatie opvragen aangaande de bekendmaking van uw persoonsgegevens door bepaalde leden van de LEGO Groep aan derden partijen voor direct-marketingdoeleinden van deze derden. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de activiteiten van deze entiteiten in de staat Californië.
Kennisgeving aan inwoners van Australië: Het volgende geldt ter aanvulling op het privacybeleid met betrekking tot hoe onze verwerking van uw gegevens overeenstemt met de lokale wetgeving:
-      Over het algemeen verzamelen we rechtstreeks van u gegevens indien dit redelijk en praktisch is, maar we kunnen ook gegevens van andere vertrouwde bronnen ontvangen om de persoonsgegevens die u hebt verstrekt of die we automatisch hebben verwerkt, bij te werken of aan te vullen.
-      We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om u meer informatie te geven over de producten en diensten van 2TCOMPANY of derde partijen. Van tijd tot tijd kunnen de entiteiten en zakenpartners van 2TCOMPANY contact met u opnemen via post, telefoon, e-mail of een andere dienst voor elektronische berichten (zoals sms-, spraak-, geluids- of mms-berichten met inbegrip van geautomatiseerde oproepsystemen) met informatie over producten en diensten (met inbegrip van kortingen en speciale aanbiedingen). Als u geen marketing- of promotieberichten meer van ons en de entiteiten van 2TCOMPANY of onze partners wilt ontvangen, kunt u zich te allen tijde hiervoor uitschrijven. Er zijn bepaalde berichten betreffende de goederen en diensten die wij u leveren waarvoor u zich niet kunt uitschrijven.
-      Mocht 2TCOMPANY een inbreuk op persoonsgegevens ondervinden en uw gegevens hierbij betrokken zijn, dan nemen we contact met u op als er een risico op ernstige schade voor u bestaat en als wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen. In sommige gevallen is 2TCOMPANY tevens verplicht contact op te nemen met de autoriteiten (inzake gegevensbescherming) wanneer er een inbreuk op privacygegevens plaatsvindt.
-      We zullen (indien nodig) stappen ondernemen die onder de omstandigheden redelijk zijn om persoonsgegevens te vernietigen of anonimiseren wanneer deze niet meer nodig zijn.


Wijzigingen aan dit privacybeleid.

We kunnen dit privacybeleid wijzigen om nieuwe technologieën, praktijken in de sector of wettelijke vereisten erin op te nemen of voor andere doeleinden. Bij essentiële wijzigingen versturen wij van tevoren een kennisgeving naar gebruikers per e-mail en plaatsen we deze informatie op onze onlinekanalen. Indien wettelijk vereist verzoeken we u daarnaast om uw toestemming.


Categorieën externe leveranciers.

2TCOMPANY werkt samen met enkele vertrouwde partners zodat wij u, onze zakenpartners en onze medewerkers de best mogelijke ervaring kunnen bieden. Dit houdt in dat we derde partijen soms moeten toestaan uw persoonsgegeven te verwerken. Voor een goed overzicht hebben we de soorten leveranciers die we gebruiken en waar we hen voor gebruiken in categorieën onderverdeeld. Raadpleeg onze gedetailleerde lijst met cookies van derden echter voor informatie over welke cookies we op uw apparaten installeren.

We verwerken persoonsgegevens met leveranciers in de volgende categorieën:
IT-dienstverleners: we maken gebruik van een serie vertrouwde internationale partners die IT-diensten en systeembeheerdiensten leveren, zowel in verband met onze op klanten en partners gerichte activiteiten als met onze interne IT- en beheersystemen.
Internationale betaalproviders en betalingsverwerkers: om een veilig en efficiënt betaalproces mogelijk te maken, zowel online en in onze winkels als via facturen en overschrijvingen.
Cloudopslagpartners: we bewaren onze en uw gegevens in beveiligde datacentra over de hele wereld.
Partners en organisaties voor fraudepreventie en -detectie: werken samen met de 2TCOMPANY om te garanderen dat 2TCOMPANY niet wordt opgelicht.
Partners voor opslag, verpakking, transport en aflevering: hierdoor kunnen wij onze producten aan onze klanten en zakenpartners over de hele wereld bezorgen.
Partners voor catalogusdrukwerk en -bezorging en postbedrijven: hierdoor kunnen we catalogi en tijdschriften uw kant op sturen.
Marketingpartners: hierdoor kunnen we doelgerichte en gepersonaliseerde advertenties, promoties en campagnes aanbieden wanneer u op onze platforms, via sociale media, in de winkel of anderszins met 2TCOMPANY communiceert.
Sociale-mediapartners: hierdoor kunnen we aanwezig zijn en u in staat stellen te communiceren met 2TCOMPANY op de platforms waar u actief bent.
Leveranciers van enquêtes, vragenlijsten en productrecensies: hierdoor weten we zeker dat we uw belangrijke feedback over uw 2TCOMPANY ervaring krijgen!
Belasting- en douaneautoriteiten, regelgevende instanties en andere autoriteiten wereldwijd: die in bepaalde gevallen rapporten over verwerkingsactiviteiten nodig hebben.
Professioneel adviseurs: met inbegrip van advocaten, bankiers, accountants en verzekeraars over de hele wereld die adviserende, bancaire, juridische, verzekeringstechnische en boekhoudkundige diensten aan 2TCOMPANY leveren.